+

Základní velikost písma

-

DŮLEŽITÉ: doporučení pro návštěvy. Více informací zde.

Poslání služby

Posláním Domova se zvláštním režimem je prostřednictvím pomoci a podpory dle individuálních potřeb umožnit seniorům s demencí žít v klidném a bezpečném prostředí s možností pokračování v domácích činnostech a zvyklostech.

Cíl poskytované služby

Cílem poskytované služby je vyřešit nepříznivou sociální situaci osob, způsobenou věkem, zdravotním stavem nebo jinou sociální příčinou (rodina, nevyhovující bydlení aj.) prostřednictvím pobytové služby domova se zvláštním režimem

Cílová skupina

Cílová skupina jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, s tělesným postižením, se zdravotním postižením a senioři – jde o osoby od 55 let věku.
Za osoby s chronickým duševním onemocněním jsou pro účely poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem považovány osoby se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demence. Do dalšího uvedeného okruhu cílové skupiny uživatelů patří například osoby s různými formami duševního onemocnění, po úrazech, organickém poškození mozku.

Služba je přednostně určena uživatelům z Domova pro seniory, kterým se v průběhu pobytu zhoršil zdravotní stav. Dále je služba poskytována obyvatelům města Semily, dále osobám žijícím v ORP Semily a dále v ORP Železný Brod. Ze semilských občanů a občanů ORP Semily jsou upřednostňováni obyvatelé bytů zvláštního určení. V případě volné kapacity osobám z celé ČR na základě doporučení sociální komise. Službu nelze poskytnout.

O službě

  • Pobytová služba je zajišťována v nepřetržitém provozu, tzn. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce
  • služba je poskytována v budově Bavlnářská 523, Semily, budova je 8 patrová
  • pro službu jsou určeny pokoje umístěné v 1. 2. i 3. poschodí , jednotlivá poschodí (oddělení) jsou uzpůsobena a zaměřena na na vytvoření pocitu domova, sounáležitosti a bezpečí
  • pokoje bezbariérové: jednolůžkové )*
    dvojlůžkové

)* jednolůžkové pokoje jsou považovány za nadstandardní formu ubytování, proto je vyžadována plná úhrada

  • každé poschodí poskytuje společný prostor: chodba a kuchyňka situovaná v centru oddělení, kde probíhají denní aktivity a společné stravování, vybaven stoly, sedacím a odpočinkovým nábytkem, který připomíná domácí prostředí (TV, rádio)
  • chodby jsou uzpůsobeny k možnosti pohybu a nácviku chůze /madla/
  • zázemí pro pracovnice přímé obslužné péče s kuchyňským koutkem využívaným pro vaření společné odpolední kávy, přípravy drobného celodenního občerstvení aj.

K dispozici jsou kompenzační pomůcky – chodítka, vozíky, toaletní židle, hole, hydraulická židle, elektricko-hydraulický zvedák, možnost využití rehabilitačních pomůcek v rámci zařízení

Blíže prostředí a podmínky popisuje: Domácí řád

Kapacita služby je: 56 lůžek

Další informace a dokumenty:

Fotogalerie

Stránka přístupnosti Ohlášení problému

Sociální služby Semily | Bavlnářská 523, 513 01 Semily

X

Hlášení závady přístupnosti webu

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.